Meer over ons

Wij zijn actiever op Facebook. U vindt ons ook op Twitter.

Adviezen Ruimtelijke Ordening

Men kan zich in deze gemeente al eens afvragen wie het schepencollege eigenlijk adviseert als het over ruimtelijke ordening gaat. Dat is voornamelijk de gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening. Die bestaat in elke gemeente. Daarin zetelen vertegenwoordigers van de ondernemers, de landbouwers, de werknemers, de werkgevers, de natuurverenigingen, ... Ook Rotselaar heeft er dus eentje. En de meerderheid beroept zich soms op de adviezen van die adviesraad in de motivatie van haar beslissingen. Men mag dan ook verwachten dat die adviezen teruggevonden kunnen worden. Er bestaat immers openbaarheid van bestuur. Dat betekent in essentie dat burgers duidelijk zicht kunnen krijgen op de motivatie achter bestuurlijke beslissingen. Zij moeten bestuursdocumenten kunnen raadplegen of minstens kunnen opvragen. Als die adviezen van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening aan de basis liggen van de beslissingen van de meerderheid, zouden ze dus openbaar moeten zijn.

Wie één advies van de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening van Rotselaar kan terugvinden, krijgt van ons een pintje. 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.