Meer over ons

Wij zijn actiever op Facebook. U vindt ons ook op Twitter.

Groen stemt tegen Eandis-deal

DE MEERDERHEID VAN ROTSELAAR STEUNT DE VERKOOP VAN EANDIS-AANDELEN AAN EEN CHINEES OVERHEIDSBEDRIJF

 

Eandis is de beheerder van het elektriciteits- en gasnetwerk in onze (en vele andere) gemeenten. ​Het bedrijf heeft ook een belangrijke maatschappelijke rol in de realisatie van de klimaatdoelstellingen, de bestrijding van energiearmoede en het onafhankelijk beheer van energiedata.​ Eandis is op dit moment volledig in handen van die gemeenten zelf (en van de provincie West-Vlaanderen). Zij beslissen wat Eandis wel en niet doet. Dat is ook normaal. Het gaat hier immers om publieke en kritische basisinfrastructuur. Net zoals de waterleidingen, de wegen, ...

Eandis heeft echter een deal voorbereid met State Grid Corporation. In ruil voor 830 miljoen euro krijgt het bedrijf 14 procent van de aandelen van Eandis. State Grid Corporation is een groot Chinees overheidsbedrijf, dat verantwoording dient af te leggen aan de Chinese overheid.

De aandeelhouders van Eandis (de gemeenten) moeten nu uitmaken of ze de deal goed- of afkeuren. Gisteren moest de gemeenteraad van Rotselaar een positie innemen.

De deal is erg omstreden. Diverse middenveldorganisaties (zoals Beweging.net en Transitienetwerk Middenveld) riepen de gemeenten op om de deal af te keuren. Diverse economen en de Vlaamse minister van Energie (Bart Tommelein, Open VLD) deden hetzelfde. Ook Groen heeft altijd grote problemen gehad met de deal.

Het is zeer de vraag of het goed is voor Vlaanderen dat een machtige Chinese wereldspeler, nauw verbonden met het regime in China, zo'n strategische plek verovert in ons energielandschap? De beslissingen die Vlaanderen vandaag neemt over de energiesector hebben immers gevolgen voor de volgende decennia. Eandis zal een sleutelrol spelen in de overgang naar hernieuwbare energie. Zo bepaalt Eandis hoe eventuele smartgrids er zullen uitzien.

Groen stelt voor om het energienet in handen van de Vlamingen te geven, zodat we zelf kunnen beslissen over onze energietoekomst. Dat kan door middel van een rechtstreekse inbreng van de Vlaamse overheid. De oprichting van een coöperatief fonds of de opening van een obligatielening waarop burgers vrijwillig kunnen intekenen, behoren ook tot de mogelijkheden. Zo kunnen burgers nauwer inspraak krijgen en meedoen met de energietransitie. En zo blijven de winsten ook in Vlaanderen, waar ze opnieuw in de economie geïnvesteerd kunnen worden. Het is immers moeilijk uit te leggen dat de Vlamingen geen rente meer krijgen op hun spaarrekeningen, maar dat een buitenlands overheidsbedrijf elk jaar een gegarandeerd dividend van 4% mee naar huis mag nemen op aandelen die de Vlaamse burgers niet kunnen kopen.

Maar deze alternatieven werden nauwelijks onderzocht. Nochtans was dat het advies van de Sociaal-Economische Raad van Vlaanderen en de Vlaamse energieregulator toen Groen in 2013 haar ontwerpdecreet indiende voor de oprichting van een Vlaams Energiedistributienetbedrijf.

De groene gemeenteraadsleden (Herwig Pierre en Jeroen Degent) stemden dan ook resoluut tegen de deal. Net als de gemeenteraadsleden van Anders. De overige partijen (CD&V, N-VA en zelfs de Open VLD) keurden de deal echter goed.

De vertegenwoordiger van Rotselaar zal dan ook, in naam van de gemeente, voor de omstreden deal stemmen. Erg jammer.

Tags: 

Reactie toevoegen

Filtered HTML

  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Toegelaten HTML-tags: <a> <em> <strong> <cite> <blockquote> <code> <ul> <ol> <li> <dl> <dt> <dd>
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.

Plain text

  • Geen HTML toegestaan.
  • Adressen van webpagina's en e-mailadressen worden automatisch naar links omgezet.
  • Regels en alinea's worden automatisch gesplitst.
By submitting this form, you accept the Mollom privacy policy.